Selamat Datang di Halaman SID

Informasi Daerah
Alamat Desa
kutetanyung
Latitude
Longitude
Email Desa
wienhartona@gmail.com
Luas Desa
Sejarah Kampung
kampung kutetanyung berasal dari tingkem bersatu  di mana tahun 2002 kepala kampung tingkem bersatu mengesahkan pemekaran/pemecahan kampung tingkem bersatu kecamatan bukit yang luas wilayahnya 300 Ha,jumlah kepala keluarga 346 dengan jumlah penduduk 1400 jiwa.masing masing menjadi kampung tingkem  bersatu dan kampung kute tanjung.yang mana pada akhirnya kampung kute tanyung memiliki luas wilayah 100 Ha jumlah penduduk 500 jiwa dan jumlah kepala keluarga 90.dengan batas wilayah,timur dengan atu kul,barat dengan kampung kute lintang,utara dengan kampung tingkem benyer,dan selatan dengan kampung genting keken.dan wilayah memiliki 2 dusun yaitu dusun tanyung lipet dan dusun gele lungi.ada pun pengurus kampung persiapan kute tanjung adalah. ketua               : abu bakar wakil ketua     : helmi sekretaris        : darul aman ketua bidang pemerintahan : ismail .m anggota          : udin ketua bidang pembangunan dan anggaran : panti ketua bidang kemasyarakatan : anwar
Dashboard

Selamat datang!

Sistem Informasi Desa (SID)