Informasi Daerah
Alamat Desa
Bener Meriah
Latitude
Longitude
Email Desa
http://benermeriahkab.go.id/bandarlampahan
Luas Desa
1.2 km2
Sejarah Kampung
                  SEJARAH KAMPUNG  sejarah pembentukan kampung Bandar lampahan adalah sebuah kampung yang sangat tertua di kecamatan timang gajah nama kampung bandar lampahan berasal dari Bahasa Belanda NEW ZEALAN pada tahun 1910. pada masa itu kampung bandar lampahan adalah sentral dari hasil bumi kopi terbesar di aceh. bandar lampahan berkecamtan timang gajah berkabupaten Aceh Tengah yang dikuasi oleh Amp
Selengkapnya
Pengurus Kampung

Pengurus Kampung

No Photo Nama Jabatan Keterangan
1 YUSNI REJE KAMPUNG Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; Mengajukan rancangan peraturan desa; dan Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusu
2 JALALUDDIN BANTA KAMPUNG Tugas Pokok Membantu Kepala desa Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Memberikan Masukan Kepada Kepala desa Dalam Rangka Menetapkan Kebijakan pemerintahan Desa dan Tugas lainya Sesuai dengan Peraturan Undanga - Undangan
3 BASIRIN PETUE KAMPUNG Membahas rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksa
4 SATIMAN KAUR KEUANGAN Kaur Keuangan desa mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa harus membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan
5 MUSTARUDDIN KAUR PEMERINTAHAN Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produ
6 SUBHAN KAUR PERENCANAAN Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Kampung dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan kampung, mempersiapkan bahan rapat dan laporan, melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan kampung, pengelolaan admin
7 AGUS PRIADI KETUA KARANG TARUNA KARANG TARUNA